Genieten in Andalusië
Wonen, werken, studeren of op vakantie in Andalusië
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Privacyverklaring

Snel naar

Inleiding

GenieteninAndalusie.nl is een online magazine/website van Global Travel Marketing B.V. Nadere gegevens vind je onder Contactgegevens.

Wij nemen je privacy zeer serieus. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Volledig transparant

Wij vinden transparantie belangrijk. In het kort betekent dit dat wij:

 1. Voordat wij je persoonsgegevens verwerken, onze doelstellingen helder aangeven in deze privacyverklaring. 
 2. Uitsluitend de echt noodzakelijke gegevens opslaan die wij nodig hebben om onze doelstellingen te kunnen halen.
 3. Nadrukkelijk toestemming zullen vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens als dat verplicht is vanuit de AVG, zoals bijvoorbeeld bij het toesturen van een nieuwsbrief.
 4. Beveiligingsmaatregelen zullen treffen om je persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die deze gegevens voor ons zullen verwerken.
 5. Altijd jouw rechten zullen respecteren, zoals recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens.
 6. Foto’s op onze website zijn soms genomen op openbare plekken waar mensen samenkomen om bijvoorbeeld feest te vieren. In beginsel mogen wij deze foto’s op onze website plaatsen. Mocht je op een foto op onze website ongewenst in beeld zijn gebracht, laat het ons weten en wij verwijderen deze foto onmiddellijk. Stuur een mailtje naar: privacy@globaltravelmarketing.nl

Onze doelstellingen

 1. Met GenieteninAndalusie.nl willen wij een betrouwbare informatiebron zijn voor Nederlandstaligen op het gebied van wonen, werken, studeren en vakantie vieren in Andalusië.
 2. Wij willen ondernemers in de toeristenbranche helpen hun reisproducten en -diensten op een aantrekkelijke wijze te presenteren op GenieteninAndalusie.nl

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

 1. Om je nieuwsbrieven te kunnen sturen verzamelen wij je voornaam, achternaam en mailadres.
 2. Om contact met je op te kunnen nemen, als je één van onze contactformulieren hebt ingevuld, registreren we ook je telefoonnummer en eventuele bedrijfsnaam.
 3. Als je een account aanmaakt en/of een dienst van ons afneemt, registreren wij je naam, bedrijfsnaam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, website, social media e.d.
 4. Onze website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt en welke pagina’s/berichten bekeken worden. De informatie die wij registreren (via WordPress) bestaat uit het land van herkomst van het IP-adres en de bezochte pagina’s. Wij doen verder niets met deze gegevens.

Profilering

Profilering is het indelen van mensen in bepaalde groepen om daarmee het gedrag van mensen te voorspellen. Wij richten ons met GenieteninAndalusie.nl op Nederlandstaligen die willen gaan wonen, werken, studeren of vakantie vieren in Andalusië. Van verdere profilering is geen sprake. 

Hoe wij aan jouw gegevens komen

 1. Wij verkrijgen de gegevens direct van jou, doordat je één van de contactformulieren hebt ingevuld of dat je je geabonneerd hebt op onze nieuwsbrieven.
 2. Wij verkrijgen de gegevens indirect van jou via openbare bronnen, zoals LinkedIn, Facebook, websites e.d. 

De beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot je persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of je hebt een aanwijziging van misbruik, laat het ons dan weten via privacy@globaltravelmarketing.nl 

De bewaringstermijn van jouw gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. Sowieso niet langer dan wettelijk bepaald is.

Delen van jouw persoonsgegevens met derden

 1. Wij delen jouw persoonsgegevens met derden uitsluitend als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Dit doen wij om een voldoende niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. Een voorbeeld hiervan is Mailchimp, waarmee wij onze nieuwsbrieven maken.

Cookies

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Zie voor verdere uitleg onze Cookieverklaring.

Social Media

Wij maken op Genieteninandalusie.nl gebruik van social media buttons, die je doorleiden naar de social media platforms. De buttons werken door stukjes code die afkomstig zijn van deze social media netwerken. Wij hebben geen invloed op wat zij doen met jouw persoonsgegevens. Wil je dit weten dan verwijzen wij je naar de privacyverklaring van het (of de) betreffende social media netwerk(en).

Jouw rechten

Je het het recht op:

 1. Inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken.
 2. Rectificatie van je persoonsgegevens, als deze onjuist of onvolledig zijn.
 3. Intrekken van je gegeven toestemming.
 4. Bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 5. Verwijdering vragen van je persoonsgegevens.

Als je gebruik wilt maken van één van deze rechten, kunnen wij je vragen om je te identificeren. Zodat wij zeker weten dat  jij de persoon bent aan wie de betreffende persoonsgegevens toebehoren.

Stuur een verzoek hiertoe aan: privacy@globaltravelmarketing.nl 

Wij streven ernaar binnen een maand te reageren.

Vragen of Klachten

Mocht je een vraag hebben of een klacht willen indienen over het gebruik van je persoonsgegevens, laat het ons dan even weten via privacy@globaltravelmarketing.nl Wij zullen vervolgens contact met je opnemen.

Mocht je van mening zijn dat wij je niet goed helpen dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om daar een klacht in te dienen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Eventuele wijzigingen op de website GenieteninAndalusie.nl kunnen leiden tot een aanpassing in deze privacyverklaring. Lees daarom van tijd tot tijd deze privacyverklaring nog eens door.

Contactgegevens

GenieteninAndalusie.nl is een product van:

Global Travel Marketing B.V.
KvK 86243713
Functionaris voor Gegevensbescherming: Annelies Kamper
Adres: B. Perkstraat 31
1991 TM Velserbroek
mail:
contact@globaltravelmarketing.nl
privacy@globaltravelmarketing.nl

Lees ook onze: