Genieten in Andalusië
Wonen, werken, studeren of op vakantie in Andalusië

MENU

Disclaimer

Disclaimer voor GenieteninAndalusie.nl

GenieteninAndalusie.nl is een online magazine / website van Global Travel Marketing B.V. (Kamer van Koophandel: 86243713), hierna te noemen Global Travel Marketing

Global Travel Marketing verleent je hierbij toegang tot genieteninandalusie.nl (“de Website”).  

De Website publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Global Travel Marketing behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen , onderdelen toe te voegen of te verwijderen zonder daarover mededeling aan wie dan ook te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Global Travel Marketing spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Global Travel Marketing.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Global Travel Marketing nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op de Website gepresenteerde materialen liggen bij Global Travel Marketing danwel bij de personen die dit beeldmateriaal beschikbaar hebben gesteld. In geval van een link naar YouTube, of een openbare vrije rechten bron, wordt altijd aangegeven bij wie de auteursrechten liggen, danwel wie het gemaakt heeft.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Global Travel Marketing, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van soms wijzigen. Lees deze dan ook van tijd tot tijd nog eens door.