Genieten in Andalusië
Wonen, werken, studeren of op vakantie in Andalusië
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

MENU

Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Disclaimer

Disclaimer voor GenieteninAndalusie.nl

GenieteninAndalusie.nl is een online magazine / website van Global Travel Marketing B.V. (Kamer van Koophandel: 86243713), hierna te noemen Website-eigenaar.

De Website-eigenaar verleent bezoeker en gebruiker conform de Algemene Voorwaarden hierbij toegang tot genieteninandalusie.nl, hierna te noemen Website.  

Op de Website wordt  ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd.

De Website-eigenaar behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen , onderdelen toe te voegen of te verwijderen zonder daarover mededeling aan wie dan ook te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De Website-eigenaar spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Website-eigenaar.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Website-eigenaar nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op de Website gepresenteerde materialen liggen bij de Website-eigenaar danwel bij de personen/bedrijven die dit beeldmateriaal beschikbaar hebben gesteld. In geval van een link naar YouTube, of een openbare vrije rechten bron, wordt altijd aangegeven bij wie de auteursrechten liggen, danwel wie het gemaakt heeft.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Website-eigenaar, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Affiliatelinks

Op deze website maken we gebruik van affiliatelinks naar producten of diensten van externe partijen. Dit betekent dat als je via een van deze links een aankoop doet, wij mogelijk een kleine commissie ontvangen, zonder extra kosten voor jou.

Deze commissies helpen ons om de kosten van het onderhouden van deze website te dekken en om nieuwe waardevolle inhoud te creëren. We willen benadrukken dat de affiliatelinks op deze website geen invloed hebben op onze redactionele inhoud, en dat alle aanbevelingen gebaseerd zijn op onze oprechte mening en ervaringen.

Links naar derden

De Website bevat links naar externe websites waarover wij geen controle hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van deze externe websites.

Gebruikersreacties en Bijdragen

We zijn niet verantwoordelijk voor reacties of bijdragen van bezoekers en/of gebruikers. We behouden ons het recht voor om ongepaste inhoud te verwijderen.

Overig

Deze disclaimer kan soms wijzigen. Lees deze dan ook van tijd tot tijd nog eens door.

Lees ook onze: